הגנה קטודית - CATHODIC PROTECTION

הגנה קטודית אקטיבית ופסיבית, אנודות מדידה וייחוס, ספנות, ומתקני טיפול בשפכים

ה גנה  קטודית                 

 

Cathodic protection

הגנה פסיבית  (=אנודות הקרבה):

 אנודות אבץ

אנודות יצוקות מאבץ, סרטי אבץ 

 

      

Passive Protection (=Sacrificial Anodes):

Zinc Anodes:

Cast Zinc Anodes, Zinc Ribbon Anodes

 

 

תקנים:  

MIL-A-18001 ; ASTM B418

Srandards: 

אנודות אלומיניום:   

אנודות יצוקות מאלומיניום    

מוטות "משוכים" מאלומיניום 

                    

Aluminum Anodes:

Cast Aluminum Anodes   

Extruded Aluminum rods

 תקנים:    

     MIL-A-24779, Galvalum (III)

Standards:               

אנודות מגנזיום:   

 אנודות מגנזיום עם שק מילוי,  

אנודות פוטנציאל גבוה / נמוך    

מוטות מגנזיום  משוכים 

סרטי מגנזיום

אנודות לדודי שמש

סגסוגות מגנזיום AZ31 / AZ63      

             

 Magnesium Anodes: 

Prepackaged anodes

High/Standard potential Mg anode

Extruded Mg rods        

Water heater anodes 

 AZ31 / AZ63 Mg alloy

תקנים:  

         ASTM B843 ;   ASTM 97-89 

Standards:

אנודות עופרת (עם כסף ואנטימון)

 

     Lead Anodes (with Silver & Antimony)

הגנה אקטיבית

 אנודות ומערכות לזרם מאולץ לצורך הגנה קתודית אקטיבית, בצורות שונות ועל בסיס חומרים שונים:     

אנודות להגנה קטודית בזרם מאולץ 

סרט אבץ להגנה קטודית בזרם מאולץ

אנודה MMO צינורית

 אנודות גרפיט  

 

 Active Protection:

 Anodes and systems  for impressed Cathodic protection:

   Impressed cathodic Protection anode

 Impressed cathodic Protection  ribbons

    Zinc pile mounted electrode

    MMO Tubular anode

            Graphite Probe anodes

אלקטרודות מדידה וייחוס:

אלקטרודת יחוס כסף/כסף כלוריד  

אלקטרודת אבץ     

רוטניום אוקסיד, תערובת תחמוצת מתכות

אלקטרודת נחושת/נחושת סולפאט

 טיטניום מצופה פלטינה

                                             Reference Electrodes:

 Reference electrodes Silver / silver chloride   Ag/AgC

                        Zinc Probe Reference Electrode MMO, Ruthenium Oxide  Reference electrod

Reference electrode Copper/ Copper sulfate   Cu/CuSO4

     Platinized Titanium  Pt/Ti Reference electrode

נציגויות

Evironmental Protection Engineering

Electrochemical Devices Inc.

Zhejinag Yuxi Corrosion Control  Corp. 

 

ספנות ומתקני טיפול בשפכים 

 מערכות טיפול במי איזון        

מערכות הפרדת שמן - מים  

מערכות מי שיפולים

מתקני טיפול בשפכים              

Marine and sewage treatment equipment 

Ballast Water Treatment Systems

Oil - Water Separator

Bilge water management

Sewage Treatment Plant

מתקני התפלה

אנודות למניעת אבנית

מוצרים נלווים וציוד לספנות ותעשיה

Fresh Water Generator

Anti-fauling anodes

Products and equipment for the marine and ndustrial

 

   "EVAC OY “Vacuum sewage system

 

www.ermafirst.com

    www.polcor.gr   

       

www.epe.gr

 

                                                                                                             

אנשי קשר:
איציק –  073-2268026;  itzik@holland-moran.co.il
אורית – 073-2268004;   orit@holland-moran.co.il

>>לדף הבית

 

Insert yor eMail